Editorial Team

Редакційна рада видання:

Слюсаревський Микола Миколайович (голова), кандидат психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, віце-президент Товариства психологів України, директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Кремень Василь Григорович, доктор філософських наук, професор, президент НАПН України, дійсний член НАН і НАПН України.

Максименко Сергій Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, президент Товариства психологів України, директор Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України.

Титаренко Тетяна Михайлівна, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, провідний науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.

Головний редактор:
Климчук Віталій Олександрович, доктор психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.

Заступник головного редактора:
Дворник Марина Сергіївна, кандидат психологічних наук, завідувач лабораторії соціальної психології особистості, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.

Редакційна колегія:

Блинова Олена Євгенівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології, Херсонський державний університет, Україна.

Бондаревська Ірина Олегівна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.

Вус Віктор Ілларіонович, кандидат психологічних наук, доцент, науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.

Карпенко Зіновія Степанівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічної і вікової психології, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна.

Левицька Марія, дійсний доктор психології, професор, завідувач відділу психології, Університет Миколая Коперника, Польща.

Плющ Олександр Миколайович, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії психології спілкування, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. 

Асоційовані редактори:

Дроздов Олександр Юрійович, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної, вікової та соціальної психології імені М.А. Скока, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка, Україна.

Луценко Олена Львівна, доктор психологічних наук, доцент кафедри прикладної психології, керівник Лабораторії психодіагностики, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, Україна.

Савченко Олена В’ячеславівна, доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки та психології, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна.