About the Journal

Збірник наукових праць «Наукові студії із соціальної та політичної психології» публікує дослідження з актуальних проблем соціальної та політичної психології, трансформацій українського суспільства, освіти і виховання у соціальному та політичному вимірах, сфери медіапсихології та медіаосвіти.

Фахова реєстрація у ДАК України – Рішення Атестаційної колегії МОН України від 29.09.2016 р., Наказ МОН України №1222 від 07.10.2016 р.

Тематика: соціальна психологія, політична психологія, психологія особистості, медіапсихологія, медіаосвіта.

Засновники: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.

ISSN 2309-8287

УДК 316.6

Наукова сфера: психологічні науки

Мова видання: українська, англійська, польська, італійська

Періодичність публікації: 2 рази на рік

Рік заснування: 1995 (свідоцтво про державну реєстрацію КВ №22197-12097 ПР від 08.07.2016 р.)

Видання засноване за ініціативи М. М. Слюсаревського – директора єдиного на той час в Україні Науково-практичного Центру політичної психології. Перші три збірники презентували результати найважливіших теоретичних й емпіричних досліджень центру та були випущені під назвою «Наукові студії з політичної психології». Із четвертого випуску видання отримало поточну назву і охопило більш широке коло досліджень. Від часу заснування видання до 2019 року було опубліковано 1057 статей від 471 автора.

Орієнтовні рубрики збірника:

 • Теоретико-методологічні засади соціальної та політичної психології
 • Соціально-психологічні проблеми трансформаційних процесів в українському суспільстві
 • Соціальна психологія особистості
 • Психологія мас і спільнот
 • Психологія груп та міжособових відносин
 • Історична та етнічна психологія
 • Психологія спілкування
 • Психологія сім’ї
 • Медіапсихологія та медіаосвіта
 • Проблеми освіти і виховання у соціальному та політичному вимірах
 • Інформаційні процеси і соціально-психологічні технології
 • Психологія війни і миру
 • Міждисциплінарний форум із соціальної та політичної проблематики

До збірника приймаються статті теоретичного, методологічного та емпіричного характеру з вищезазначеної наукової проблематики. Рукопис, що не задовольняє тематиці або вимогам видання, може одразу бути відхилений технічним редактором. Вимоги до публікацій та шаблон.

Редакція підтримує світові стандарти прозорості процесу експертного оцінювання, тому практикує подвійне анонімне рецензування рукописів: автору та рецензенту не повідомляються імена один одного. Попередньо всі їх персональні дані видаляються з текстів статей та властивостей файлів.

Статті, подані до журналу, надсилаються на рецензування двом незалежним експертам. Рецензенти ознайомлюються з анотацією статті, після чого погоджуються або відмовляються рецензувати отриманий матеріал. У разі відмови - призначаються інші.

Рецензенти опрацьовують матеріал та оцінюють його науковий рівень, заповнюючи ""Форму рецензування"", де вказують свої зауваження. Додатково експерти можуть завантажити файли з виправленим рукописом або матеріалами, що можуть бути використанні при доопрацюванні статті.

Після заповнення основної "Форми рецензування" рецензенти обирають одну із запропонованих рекомендацій:
• Прийняти - подання готове до публікації і приймається без змін
• Прийняти із невеликими виправленнями - приймається без повторного рецензування, якщо автор врахує вказані зауваження
• Відкинути із можливістю повторного звернення для публікації - необхідне доопрацювання і повторне рецензування
• Відхилити подання - подання не задовольняє вимогам видання

Після завершення процесу рецензування вся відповідна інформація надсилається автору. Автор доопрацьовує рукопис та завантажує в систему журналу його нову версію. Якщо рукопис не було повернуто або про причини затримки не повідомлено редакції, він знімається з черги і видаляється.

Рецензенти повторно розглядають доопрацьований рукопис та надають рекомендацію щодо можливості його подальшої публікації.